1. GENERELL INFORMASJON

 • 1.1
  Disse vilkår og bestemmelser (også kalt generelle vilkår) gjelder når forbruker og kunde, legger inn en bestilling via christianmodest.com
  Avtalen er inngått mellom forbruker og Christian Modest Clothing AS, organisasjonsnummer 922 583 722. Informasjon om bedriften finnes også utfyllende på nettstedet og på www.brreg.no og www.proff.no De generelle vilkårene gjelder for alle kunder også kalt forbrukere.
 • 1.2
  Du må minst være 18 år for å bestille via nettstedet. Christian Modest Clothing AS godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Christian Modest Clothing AS forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger hvis man har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling.
 • 1.3
  Christian Modest Clothing AS har ikke noe ansvar hvis produkter er utsolgt. Ei heller for bilde- eller skrivefeil på nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen. Unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Christian Modest Clothing AS har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis feil pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Christian Modest Clothing AS selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før bestillingsprosessen ferdiggjøres. Alle bilder på nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Christian Modest Clothing AS er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til nettstedet.
 • 1.4
  Nettstedet og alt innholdet eies av Christian Modest Clothing AS eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og  markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og alt annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Christian Modest Clothing AS

2. BESTILLING & AVTALEINNGÅELSE

 • 2.1
  For å legge inn en bestilling gjennom nettstedet må du akseptere de generelle vilkårene. Ved å akseptere disse lover du å etterleve dem helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker bruk i samsvar med Christian Modest Clothing AS sine personvernsbestemmelser.
 • 2.2
  En kjøpsavtale er inngått når Christian Modest Clothing AS har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse fra oss via e-post. Christian Modest Clothing AS oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle fremtidige kontakter med Christian Modest Clothing AS kundeservice om bestillingen. Du har rett til å kansellere din bestilling inntil den er blitt bekreftet av Christian Modest Clothing AS. Hvis bestillingen kanselleres, skal Christian Modest Clothing AS refundere eventuelle betalinger du eller ditt kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3. KUNDEINFORMASJON

 • 3.1
  Når du besøker nettsiden og gjennomfører et kjøp, håndterer Christian Modest Clothing AS personopplysningene dine blant annet med formål om å tilby deg en så bra nettside som mulig og for å kunne gjennomføre kjøpsavtaler med deg. Du bekrefter at de opplysningene som du fyller ut er korrekte og fullstendige samt at du er ansvarlig for feilaktige opplysninger. Informasjon om Christian Modest Clothing AS sin behandling av personopplysninger finner du i disse personvernsbestemmelser på nettstedet.

4. KUNDENS PLIKTER 

 • 4.1
  Du lover og plikter å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Christian Modest Clothing AS melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding.
 • 4.2
  Hvis Christian Modest Clothing AS har mistanke om at du din brukerkonto misbrukes eller din innloggingsinformasjon på annet vis krenker de generelle vilkårene, har Christian Modest Clothing AS rett til å blokkere tilgangen til brukerkontoen din. Christian Modest Clothing AS har videre rett til å tildele deg ny innloggingsinformasjon.

5. PRISER & TILBUD

 • 5.1
  Prisene angitt på nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat. Christian Modest Clothing AS er ikke ansvarlig for fortolling av varer som sendes til utlandet. Vi sender med faktura som viser verdien av varen slik at mottakers lands tollmyndigheter kan rette tollkrav. Det er forbruker/mottaker av bestillingen sitt ansvar å sørge for at varene fortolles i tråd med lovgivning og tollmyndigheter i forbrukers/mottakers land og region.
 • 5.2
  Du kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på nettstedet. Christian Modest Clothing AS har rett til å debitere deg allerede i forbindelse med bestillingen. Ved fakturering eller delbetaling skal Christian Modest Clothing AS eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Christian Modest Clothing AS forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetoder hvis betalingsmetoden du har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på nettstedet.
 • 5.3
  Christian Modest Clothing AS vil fra tid til annen kunne komme med tilbud som er gunstigere enn de som ordinært finnes på nettstedet. Tilbud på spesifikke produkter på nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt eller tilbudsperioden avsluttes.

6. LEVERING

 • 6.1
  Produkter på lager sendes normalt innen det antall virkedager som er angitt på nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil utsending skje ikke senere enn 14 virkedager etter at Christian Modest Clothing AS skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen.
 • 6.2
  Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Christian Modest Clothing AS informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en utsending forsinkes mer enn 14 virkedager og ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å kansellere kjøpet.
 • 6.3
  Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Du kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis du har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Christian Modest Clothing AS har rett til å debitere deg for en avgift på 149 NOK hvis pakken ikke hentes.

7. RETUR & ANGRERETT

 • 7.1
  Når produkter kjøpes på nettstedet, har du en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at du har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding til Christian Modest Clothing AS om dette innen 14 dager fra da du mottok det bestilte produktet.

  Angreretten gjelder ikke for følgende produkter eller typer:                 
  Produkter laget etter din spesifikasjon, eller som ellers har fått en tydelig individuell karakter, produkter med brutte forseglinger og merkelapper. Produkt som sannsynligvis er forringet eller skadet av forbruker. I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, kommer du til å få tydelig informasjon.

  Hvis du ønsker å bruke angreretten, må du, før utløpet av angrefristen, returnere angreskjema mottatt sammen med forsendelsen. Du kan samtidig sende en beskjed til Christian Modest Clothing AS på mail: post@christianmodest.com. Du må i beskjeden oppgi ditt navn, din adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet.

  Hvis du bruker din angrerett, skal du betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at du har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Christian Modest Clothing AS fikk melding om at du gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i samme gode tilstand som den kom i og i en forpakning som tåler postgangen. Eventuelle returer skal sendes til Christian Modest Clothing AS i samsvar med metodene og veiledningene gitt på nettstedet og angre og reklamasjonsskjema som du mottok med forsendelsen. Hvis du bruker angreretten, skal Christian Modest Clothing AS refundere beløpet du har betalt for produktet inkludert første gangs forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at du velger en annen levering enn standardleveringen Christian Modest Clothing AS tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Christian Modest Clothing AS har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at du har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.

 • 7.2
  Reklamasjonsretten dekker varer som har feil i henhold til forbrukerloven. Oppdager du at varen er defekt når du mottar ordren din, skal du kontakte Christian Modest Clothing AS så raskt som mulig, men senest 7 dager etter at du mottar ordren din. Ta kontakt med kundeservice på post@christianmodest.com. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder etter at du oppdaget feilen anses alltid som rapportert innen rett tid. Du har 2 års reklamasjonsrett på varer som er kjøpt på nettsiden. Christian Modest Clothing AS står for returfrakten på godkjente reklamasjoner. Når reklamert vare returneres og reklamasjonen godkjennes vil Christian Modest Clothing AS kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning. Christian Modest Clothing AS gjør sitt beste for at dette vil skje i løpet av 30 dager fra Christian Modest Clothing AS mottar reklamasjonen, men det kan ta lenger tid avhengig av varens og reklamasjonens art. Christian Modest Clothing AS forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er defekt eller har feil som omfattes av forbrukerloven.

8. MEDLEMSKAP & SIKKERHET

 • 8.1
  Som registrert kunde på christianmodest.com får du kun ha ett medlemskap og én konto. Som medlem har du mulighet til å rabattkoder og tilbud på utvalgte produkter. Som medlem samtykker du å ikke misbruke dette systemet, for eksempel ved å sende spam. Christian Modest Clothing AS forbeholder seg retten til å avslutte ditt medlemskap om du handler i strid med disse vilkårene.
 • 8.2
  Christian Modest Clothing AS skal kunne gi linker til andre nettsteder utenfor egen kontroll og nettsteder utenfor Christian Modest Clothing AS kontroll, skal kunne gi linker til nettstedet. Selv om Christian Modest Clothing AS etterstreber å sørge for å kun gi linker til nettsteder som bruker lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser som Christian Modest Clothing AS personvernspolicy, er ikke Christian Modest Clothing AS ansvarlig for mulig vern eller konfidensialitet hva gjelder informasjon eller personopplysninger du oppgir på andre nettsteder. Du bør være forsiktig og lese personvernbestemmelsene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

9. FORCE MAJURE

 • 9.1
  Christian Modest Clothing AS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor egen kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Christian Modest Clothing AS informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du som forbruker og Christian Modest Clothing AS rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

10. RETTIGHETER & LOVER

 • 10.1
  Christian Modest Clothing AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse generelle vilkårene skal publiseres på nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens du som forbruker ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Christian Modest Clothing AS har informert deg om endringene. Christian Modest Clothing AS anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de generelle vilkårene.
 • 10.2
  Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.
 • 10.3
  Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Christian Modest Clothing AS kundeservice. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Christian Modest Clothing AS etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.
 • 10.4
  En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

Disse vilkårene ble etablert av Christian Modest Clothing AS
31.05.19